Инсталационни пакети

Инсталации на софтуерните продукти. Ако имате инсталиран продукт, може да го актуализирате от "АКТУАЛИЗАЦИИ".


Ovelon (бизнес софтуер)

Използването на Ovelon изисква инсталиран пакет на Microsoft .NET Framework 4.0. По принцип този пакет е наличен в модерните операционни системи, но ако инсталацията на софтуерният продукт не започне, ще е нужно да го инсталирате.

Изтегляне на .NET Framework 4.0