Цени


Лицензна политика за Dentist (стандартна версия), Dentist НЗОК, Dentist X-Ray

Закупуването на софтуерен продукт става като се закупи "ЛИЦЕНЗ" еднократно. Закупувайки този лиценз имате право да използвате продукта за неограничен период от време. Началният лиценз включва в себе си правото на АКТУАЛИЗАЦИИ до края на календарната година в който е закупен. След този период за да имате право да актуализирате софтуерният продукт, трябва да закупите актуализациите за съответната календарна година.


Всеки нов клиент на Dentist, Dentist НЗОК и Dentist X-Ray закупил лиценз след 1 септември в годината, автоматично получава безплатен абонамент за следващата календарна година.


Лицензна политика за Dentist Server

Лиценз на абонаментен принцип, без първоначално закупуване. Важи за закупеният период. Сумата за абонамент се калкулира спрямо броя регистрирани лекари по дентална медицина, а не за работно място. Цена за от 1 до 10 потребителя - 168 лв., от 11 до 20 - 156 лв., от 21 до 50 - 144 лв., над 50 - 120 лв. Цени с ДДС.


Лицензна политика за продукти Ovelon

Лиценз на абонаментен принцип, без първоначално закупуване. Важи за закупеният период. Цената се калкулира спрамо брой инсталирани работни места.


Лицензна политика за продукт Ovelon Hotel and SPA

Лиценз на абонаментен принцип, без първоначално закупуване. Цената се калкулира спрамо броят стаи в хотела.

Цени за ЛИЦЕНЗ

Закупуването на 1 лиценз дава правото да се използва продукта на 1 компютър

(закупуването може да извършите от инсталираната програма)

Dentist (дентален софтуер)

 • Dentist

  216 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК" + 20 лв. (с ДДС)
 • Dentist НЗОК

  102 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК" + 20 лв. (с ДДС)
 • Dentist X-Ray

  172 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер

Dentist Server

Закупуването става от самият продукт в приложението Dentist Client, менюто Информация - Регистрация

Ovelon (бизнес софтуер)

За получаване на оферта за продуктите OVELON, моля свържете се с нас.

Цени за АКТУАЛИЗАЦИИ

независимо кога са закупени, актуализациите важат за календарната година /от 1 януари до 31 декември/

(закупуването може да извършите от инсталираната програма)

 • Dentist

  148 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК" + 20 лв. (с ДДС)
 • Dentist НЗОК

  102 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК" + 20 лв. (с ДДС)
 • Dentist X-Ray

  96 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер