Цени


Лицензна политика за Dentist (стандартна версия) и Dentist X-Ray

Закупуването на софтуерен продукт става като се закупи "ЛИЦЕНЗ" еднократно. Закупувайки този лиценз имате право да използвате продукта за неограничен период от време. Началният лиценз включва в себе си правото на АКТУАЛИЗАЦИИ до края на календарната година в който е закупен. След този период за да имате право да актуализирате софтуерният продукт, трябва да закупите актуализациите за съответната календарна година.


Всеки нов клиент на Dentist, Dentist НЗОК и Dentist X-Ray закупил лиценз след 1 юни в годината, автоматично получава безплатен абонамент за следващата календарна година.


Цени за ЛИЦЕНЗ

Закупуването на 1 лиценз дава правото да се използва продукта на 1 компютър

(закупуването може да извършите от инсталираната програма)

Dentist (дентален софтуер)

 • Dentist

  216 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК/НЗИС" + 30 лв. (с ДДС)
 • Dentist X-Ray

  180 лв. (с ДДС)
 • отчитане на рентгенови лаборатории

Dentist Server

Закупуването става от самият продукт в приложението Dentist Client, менюто Информация - Регистрация

Лиценз на абонаментен принцип, без първоначално закупуване. Важи за закупеният период. Сумата за абонамент се калкулира спрямо броя регистрирани потребители/лекари по дентална медицина, а не за работно място. Цена за 1 потребител - 336 лв., цена за от 2 до 10 потребителя - 168 лв./потребител, от 11 до 20 - 156 лв./потребител, от 21 до 50 - 144 лв./потребител, над 50 - 120 лв./потребител. Цени с ДДС.

Ovelon (бизнес софтуер)

За получаване на оферта за продуктите OVELON, моля свържете се с нас.

Цени за АКТУАЛИЗАЦИИ

независимо кога са закупени, актуализациите важат за календарната година /от 1 януари до 31 декември/

(закупуването може да извършите от инсталираната програма)

 • Dentist

  216 лв. (с ДДС)
 • дентален софтуер
 • Допълнително: Модул "Електронно досие в НЗОК" + 30 лв. (с ДДС)
 • Dentist X-Ray

  180 лв. (с ДДС)
 • отчитане на рентгенови лаборатории(В сила от 12.11.2022 г.)