Dentist X-Ray

софтуер за рентгенови кабинети на договор с РЗОК

Въвеждане на МДД направления

База данни с постъпилите направления по бланка 4 на НЗОК.

Генериране на отчетни документи

Създаване на всички необходими документи за подаване в Здравната каса.

Връзка с Dentist

Автоматично взимане на направленията въведени в денталният софтуер Dentist.

НЗИС интеграция

Всички дентални софтуери са интегрирани и поддържат подаване на данни към НЗИС (Национална здравно-информационна система)

Вижте и другите версии на Dentist

Ако не намирате това което търсите, погледнете и останалите пакети от фамилията "Dentist"

Dentist X-Ray е в полза на рентгенови лаборатории на договор с РЗОК.

Dentist X-Ray обработва постъпилите МДД направления и генерира нужните отчети и спецификации.

Dentist X-Ray разполага с разнообразни други справки за въведените МДД направления.