Ovelon Kitchen

бизнес софтуерна система

Ovelon Kitchen e част от инсталационният пакет Ovelon. Модула представлява електронен формат на кухненските бележки, като следи за постъпилите поръчки, готовите поръчки, време за приготвяне, рецепта и начин на приготвяне и др.

Чакащи, приети и готови поръчки

Поръчките могат да бъдат в 3 статуса - чакащи, приети и готови. Показване на времето, когато е приета поръчката, изминато време, звуков сигнал при пристигане на нова поръчка и др.

Информация за поръчката

Възможност за групиране по зададено направление - топла кухня, студена кухня и др. Информация за поръчката, общ брой чакащи от същото ястие, характеристики, рецепта, начин на приготвяне, снимка и др.

Работа с междинни и приключени сметки

Може да работите с артикули от сметки които са в междинен режим или приключени. Може да работите и едновременно с двата типа сметки, които да визуализирате в Ovelon Kitchen.

Обратна връзка

Готовите ястия се визуализират в сервитьорската система Ovelon POS, което позволява на сервитьора да получава моментална информация за своите поръчки.

С Ovelon Kitchen ще успеете да организирате максимално своята кухня. Всичката необходима информация се показва на монитора подредена и приятно визуализирана.


Имате въпроси или не намирате това което търсите?

Свържете се с нас чрез секцията Контакти и попитайте.