Софтуер за "Производство"

Ovelon Enterprise е оптималното решение, специално за обслужване на производствените процеси в индустрии като млекопреработка, хлебопроизводство и сладкарство, месопреработваемата промишленост и други производствени дейности свързани със строго проследими процеси.

Производство

Извършване на групово или единично производство. Създаване на производствена партида. Създаване на динамична рецепта и записване на динамична рецепта. Проверка за наличност на стоките преди производство и др.

Рандеман

Използване на Рандеман за превръщане на суровина в чист продукт. Изписване на количествата по суровината и заприхождаване на продукта в избран склад.

Производствен план

Създаване на производствен план от приета поръчка. Следене на етапите на всяка поръчка и преминаването и напред. Проверка за наличните количества за нуждите на поръчката и автоматична заявка за доставка. Прехвърляне на поръчката към производството.

Справки и отчети

Голям набор от справки и отчети. Възможност за създаване на собствени справки според изискванията.

Ревизии

Ревизии по стоки, ревизии по партиди, ревизии по серийни номера. Възможност за извършване на ревизия в реално или минало време.

Основни функционалности на Ovelon Enterprise

Управлението на дейността чрез ОВЕЛОН Enterprise за проследяемост по партиди е част от процеса за сертификация по международните стандарти на HACCP приет и в БЪЛГАРИЯ. Детайлно изработените софтуерни инструменти обхващащи всяка специфична дейност включително производство и рандеман, динамични рецети при производство, партидна проследяемост и други са само една малка част от функционалните възможности които Ви предлага ОВЕЛОН. Проследяване на партидни номера във всички производствени цикли и генериране на собствени в производствените процеси са основна необходимост за една малко или голямо производство. Пълен набор от стокови операции – доставки, продажби, фактуриране, заявки, ревизия,следене на касови операции и разплащане ще улекотят необходимостта от сложни и трудни за проследяване процеси за управление на предприятието.Управление на разносна търговия и дистрибуция на стоки чрез преносими устройства в онлайн и офлайн режим само биха Ви помогнали за загърбите и забравите тефтера и химикалката, а дневния, седмичния или месечния анализ ще са като детска игра, което ще Ви помогне да имате повече време за развиване на нови пазари.


- Производство

- Производствен план

- Рандеман

- Динамични рецепти

- Работа с партиди

- Документооборот и складови операции

- Документооборот и складови операции

- Ревизии по артикули, партиди и сериини номера

- Следене на длъжниците и отложено плащане по документи

- Работа с неограничен брой складове и обекти

- Характеристики на документите и артикулите

- Собствени артикулни кодове за даден партньор

- Работа с валути и многоезичност на документите

- Ценообразуване по артикули и опаковки

- Контрол на достъпа за всеки потребител"Ovelon Enterprise" е режим в инсталационният пакет Ovelon

Инсталирайте софтуерният продукт Ovelon. Отидете в менюто Информация - Режим на Ovelon и изберете опцията "Корпоративен режим"

Имате въпроси или не намирате това което търсите?

Свържете се с нас чрез секцията Контакти и попитайте.