Инсталационни пакети

Инсталации на софтуерните продукти. Ако имате инсталиран продукт, може да го актуализирате от "АКТУАЛИЗАЦИИ".

Dentist (дентален софтуер)

Използването на Dentist изисква инсталиран пакет на Microsoft .NET Framework 2.0. По принцип този пакет е наличен в модерните операционни системи, но ако инсталацията на софтуерният продукт не започне, ще е нужно да го инсталирате.

Изтегляне на .NET Framework 2.0

Dentist (стандартна версия)

версия 330

изтегли

Dentist Server

версия 212

изтегли

Dentist X-Ray

версия 125

изтегли