Ovelon Dental CRM

облачен дентален софтуер

Бъдещето на денталният софтуер е вече тук с Ovelon Dental CRM. Неограничени възможности за малки и големи дентални практики.

Облачно базиран дентален софтуер с интегриран CRM модул. Използвайте най-новите и модерни решения за управление на денталната практика плюс пълна интеграция с НЗИС, НЗОК и електронното отчитане.Ovelon Dental CRM има отделен официален уеб сайт, където е налична пълна информация за продукта, регистрация и използване на услугата.


Посетете www.ovelon.comРаботете отвсякъде

Облачната архитектура позволява да работите откъдето пожелаете без да е нужно да инсталирате продукта. Трябва ви просто уеб браузър.

НЗОК отчети дори по време на почивка

Знаете ли, че може да направите своите електронни отчети дори когато сте на почивка? С Ovelon Dental CRM е възможно.

Грижим се за Вашите данни

Вашите данни са на сигурно място в облачният сървър, където ги пазим и не може да ги загубите. Не е нужно да правите архиви или да се безпокоите за тях.

НЗИС интеграция

Подавайте данни в НЗИС - амбулаторна дейност, рецепти, медицински бележки и др.

Криптирана връзка

Естествено, работите чрез системата по криптирана връзка, която ви подсигурява.

Дентален + CRM софтуер

Вътрешно-фирмените отношения и тези с пациентите са най-важните. Затова ние вградихме CRM модули в денталният софтуер и го изведохме на едно ново ниво.

НЗИС интеграция

Ovelon Dental CRM е интегриран и поддържа подаване на данни към НЗИС (Национална здравно-информационна система)

Няколко акцентаНЗОК и Частни пациенти

Работете с НЗОК и частни пациенти. Всичко необходимо за електронни отчети и електронни фактури към НЗОК.

Работа през мобилно устройство

Записвайте час от своят телефон или работете с всички функционалности от таблет през уеб браузър.

Множество функции за големи клиники

Справки, следене финанси по лекари, работа с много клиники на едно място с разделение на графиците, улеснена работа на рецепционистите, разделение по обекти и др.

Онлайн пациентско досие

Ако желаете може да дадете достъп на пациента до данни от неговото досие. Вие решавате до кои - извършени дейности, снимки, следващо посещение и др.

Професионално управление на денталната практика

С Ovelon Dental CRM постигнахме много важен баланс между функционалност на софтуера и лекота при използването му. Бързо обработване и обслужване на пациента при регистратура, снемане на статус, обработка на дентални дейности и др.

Електронни документи и подписване

Разкарайте хартиените документи. Направете собствени бланки, които се попълват автоматично. Предоставете таблета на пациента за преглед и подпис. Всичко това вече запазено в облака.

Ovelon Dental CRM има отделен официален уеб сайт, където е налична пълна информация за продукта, регистрация и използване на услугата.


Посетете www.ovelon.com