Актуализации

Най-новите версии на софтуерните продукти. Ако нямате инсталиран продукт, може да го направите от "ИНСТАЛАЦИОННИ ПАКЕТИ".

Dentist (дентален софтуер)

Dentist (стандартна версия)

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтегли

Dentist НЗОК

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтегли

Dentist X-Ray

актуализация 207 от 02.06.2020 г.

изтегли

Dentist Server

(сървърен пакет)

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтегли

Dentist Client

(сървърен пакет)

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтегли

Dentist Control Panel

(сървърен пакет)

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтегли

Dentist Reception

(сървърен пакет)

актуализация 315 от 26.04.2021 г.

изтеглиДруг софтуер

FB Backup

актуализация 202 от 02.12.2009

изтегли