Актуализации

Най-новите версии на софтуерните продукти. Ако нямате инсталиран продукт, може да го направите от "ИНСТАЛАЦИОННИ ПАКЕТИ".

Dentist (дентален софтуер)

Dentist (стандартна версия)

актуализация 248 от 01.02.2019 г.

изтегли

Dentist НЗОК

актуализация 248 от 01.02.2019 г.

изтегли

Dentist X-Ray

актуализация 146 от 06.01.2019 г.

изтегли

Dentist Server

(сървърен пакет)

актуализация 248 от 01.02.2019 г.

изтегли

Dentist Client

(сървърен пакет)

актуализация 248 от 01.02.2019 г.

изтегли

Dentist Control Panel

(сървърен пакет)

актуализация 248 от 06.01.2019 г.0

изтегли

Dentist Reception

(сървърен пакет)

актуализация 248 от 06.01.2019 г.0

изтеглиДруг софтуер

FB Backup

актуализация 202 от 02.12.2009

изтегли